Na tej stronie znajda Państwo pomocne informacje dotyczące rozwodów i procedur z nimi związanych.

Rozwody

Nicola Dunkerley 03/27/2020 - 11:14

Czy po rozwodzie nadal jestem finansowo związana z moim eks?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka: tak. Rozwód kończy Twoje małżeństwo, jednak nie wszystkie stosunki finansowe są zakończone. O ile nie zostaną ustalone konkretne zalecenia w tej kwestii, każda ze stron może mieć roszczenia wobec drugiej.
OptimalSolicitors 03/27/2020 - 09:12

Czym jest CAFCASS?

Jeśli zastanawiałeś się nad złożeniem do sądu rodzinnego wniosku w sprawie usta-leń dotyczących Twoich dzieci, rozmawiałeś z osobami, które same przeszły ten proces lub jeśli wcześniej zasięgałeś opinii w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego dzieci, pewnie słyszałeś o CAFCASS.
Azhar Hussain 02/07/2020 - 08:11

Przekształcenie Związku Partnerskiego w Małżeństwo Osób Tej Samej Płci

Celem tego artykułu jest przedstawienie w jednym miejscu informacji dotyczących procedur stosowanych, gdy istnieje potrzeba przekształcenia związku partnerskiego osób tej samej płci w związek małżeński.
Azhar Hussain 02/04/2020 - 10:09

Optimal Solicitors – Usługi prawne dla nowoczesnych rodzin

Tradycyjny model rodziny wciąż istnieje w wielu kręgach. Z czasem ewoluuje jednak nowoczesny model rodziny, głównie dzięki ciągłym zmianom w społeczeństwie.
OptimalSolicitors 02/03/2020 - 12:21

Ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem

Gdy rozstajesz się ze swoim partnerem, jest do omówienia dużo spraw dotyczących opieki na dzieckiem, między innymi sprawy takie jak miejsce zamieszkania dziecka czy ilość czasu, którą dziecko będzie spędzało z każdą ze stron.
Aleksandra Jankowska 09/03/2019 - 09:47

Rozwód w UK – Koszty i procedury zakończenia związku na wyspach

Każdy z nas staje w ciągu swojego życia w momencie, kiedy musi podjąć trudną i stresującą decyzję. Bezdyskusyjnie jedną z nich jest rozwód. Zakończenie związku małżeńskiego wiąże się z wątpliwościami wobec całego procesu. Poniższy artykuł może się więc okazać bardzo pomocny.
Clara Burns 02/05/2020 - 11:44

Jakie prawa mają dziadkowie Jeśli chodzi o widywanie wnuków?

Dziadkowie często odgrywają ogromną rolę w życiu wnuków. Statystycznie, 2 na 3 dziadków regularnie zajmuje się wnukami. Jednakże, relacje te psują się, gdy dochodzi do rozpadu związku (rozwodu, separacji)
Azhar Hussain 04/16/2019 - 08:29

Podział majątku osób zamożnych przy rozwodzie

W sytuacji rozwodu, niestety, często mogą mieć miejsce konflikty na tle podziału majątku. Ma to miejsce szczególnie wówczas, gdy byli małżonkowie są osobami zamożnymi. Jak więc przeprowadzić podział majątku i jak się do tego przygotować?
Azhar Hussain 02/05/2020 - 12:40

Rozwód i Rozpad Małżeństwa

Decyzja o zawarciu małżeństwa lub związku partnerskiego jest zwykle dobrze przemyślana, jako decyzja na całe życie. Ludzie wiążąc się ze sobą nie planują rozstań i nie są przygotowania na prawne aspekty rozpadu związki.

Azhar Hussain 01/07/2019 - 15:21

Prawo rozwodowe. Plany przyszłych zmian

Plany przyszłych zmian  w prawie rozwodowym. Archaiczne już w tym momencie prawo rozwodowe stało się ostatnio "gorącym tematem" wielu dyskusji. Potrzeby zmian zostały wyraźnie wyartykułowane, gdyż wszyscy zaczęli sobie zdawać sprawę, iż są one niezbędne.