Prawo pracy reguluje relacje między pracodawcami a pracownikami. Jasno opisuje, czego obie strony mogą oczekiwać od siebie nawzajem i jakie są prawa pracowników.

Prawo pracy

Matthew Moss 03/26/2020 - 11:08

Czym jest dyskryminacja w pracy?

Dyskryminacja w pracy może przybierać różne formy, niektóre z nich mogą być bar-dzo złożone i wymagają natychmiastowej porady prawnej.
Matthew Moss 03/25/2020 - 10:22

ACAS, sąd pracy lub prawnik. Jak zawrzeć ugodę z pracodawcą?

Settlement agreements (formerly known as compromise agreements) are legally binding contracts which can be used to prevent a particular claim arising during or after the employment relationship.
Matthew Moss 11/26/2019 - 08:52

Nieuzasadnione zwolnienie z pracy

Podstawą do stwierdzenia, że zwolnienie nie miało żadnej podstawy, jest podpisana umowa o pracę. To na jej podstawie można stwierdzić, czy dana osoba miała status pracownika i z tego tytułu przysługują jej ustawowe prawa.
Sarah Gledhill 03/14/2018 - 12:37

Prawo do równej płacy, czyli czy kobieta powinna zarabiać tyle samo ile mężczyzna?

W 100 rocznice uzyskania przez kobiety praw do głosowania dążenie do wyrównania praw obu płci jest silniejsze niż kiedykolwiek. Biorąc pod uwagę kampanie takie jak “Me too” czy “Time’s up” wciąż ciężko jest uznać, że walka o równe prawa w miejscu pracy się zakończyła. Nierówności stają się szczególnie widoczne kiedy patrzymy na płace. Ostatnie skandale w BBC i Tesco zdają się potwierdzać ten problem. Nierówności płacowe to jeden z pierwszoplanowych problemów i jakby na to nie patrzeć, pora się za niego wziąć.
Sarah Gledhill 03/14/2018 - 12:17

Dyskryminacja w miejscu pracy

Wszyscy musimy chodzić do pracy, żeby zarabiać. Dla większości z nas wyjście do pracy często, oprócz przynoszenia pieniędzy, spełnia nasze potrzeby towarzyskie. Dla niektórych jednak, przez sposób w jaki traktują ich współpracownicy, codzienny wyjazd do pracy wiąże się ze strachem i lękiem. Dyskryminacja w miejscu pracy to szerokie pojęcie obejmujące sytuacje od bycia nękania przez innych pracowników, po niesprawiedliwe względem innych traktowanie przez pracodawce.