Artykuły związane z organizacją CICA (Criminal Injuries Compensation Authority)

CICA

Chris Germaine 03/14/2018 - 11:51

Odszkodowania dla ofiar pobicia w UK

Jeżeli zostaliśmy ofiarą przestępstwa i doznaliśmy urazu fizycznego lub psychicznego CICA (Criminal Injuries Compensation Authority) może być instytucją dla nas. CICA to fundusz rządowy który zapewnia odszkodowania dla niewinnych ofiar przestępstw w Anglii, Szkocji oraz Walii. Został powołany celem pomocy osobom które odniosły uszczerbek psychiczny lub fizyczny w wyniku przestępstwa. Zasady dotyczące przyznawania odszkodowań ustalane są przez Parlament. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku oraz ustalana jest na podstawie tzw. “cennika” który wskazuje przedziały kwotowe przypisane odpowiednim uszczerbkom.