Artykuły dotyczące wypadków w miejscach publicznych

Wypadki w miejscach publicznych

Imran Salim 03/13/2018 - 14:52

Odpowiedzialność osoby władającej nieruchomością

Odpowiedzialność osoby władającej nieruchomością Dość często wypadki zdarzają się na nieruchomościach będących własnością kogoś innego. Takie zdarzenia często prowadzą do powstania roszczenia wobec osób władających nieruchomością czyli tzw. "occupiers' liability claim" W takich przypadkach zastosowanie znajdzie ustawa Occupiers Liability Act 1957r. tj. ustawa o odpowiedzialności osób władających nieruchomościami z roku 1957.
OptimalSolicitors 02/21/2018 - 11:32

Zmienna wysokość odszkodowania

Większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli dozna się urazu z winny innej osoby, można żądać odszkodowania. Kilka lat temu proces odszkodowawczy był przewidywalny i nie przyciągał uwagi mediów czy rządu. Jednak po faktycznym zniesieniu pomocy prawnej i wprowadzeniu systemu „no win, no fee” otworzył się nowy i mniej restrykcyjny rynek. W efekcie z odbiorników radiowych i telewizyjnych wciąż było słychać reklamy firm zajmujących się uzyskiwaniem odszkodowań.
OptimalSolicitors 02/21/2018 - 11:28

Mediacje w roszczeniach o szkody osobowe

Wielu ludzi sądzi, że roszczenia można rozstrzygnąć wyłącznie za pośrednictwem reprezentantów prawnych lub w trakcie procesu przez sędziego. Jeśli sprawa rzeczywiście wejdzie na wokandę, może się zakończyć nawet kilka lat po zdarzeniu, co jest oczywiście stresujące i niezbyt wygodne dla obu stron. Mimo że osiągnięcie porozumienia pomiędzy ich reprezentantami prawnymi często jest trudne, to wytoczenie procesu powinno być ostatecznością.
OptimalSolicitors 02/21/2018 - 11:24

Co, jeśli jakieś szkody zostały spowodowane przez zaniedbanie lekarza?

W poprzednim artykule celowo skupiłem się na przyczynie, nie winie, jako czynniki wywołującym największe zamieszanie u klientów. Wystarczy wspomnieć stwierdzenie, że bez względu na to, czy lekarz popełnił błąd, nie uda się uzyskać odszkodowania, jeśli nie udowodni się, że zaniedbanie spowodowało obrażenia. W poniższym artykule przeanalizowałem kilka ostatnich spraw, które pokazują różne podejście sądów do ustalenia rozmiarów szkód.
OptimalSolicitors 02/21/2018 - 11:17

Odszkodowanie za zaniedbania medyczne

Nie da się ukryć, że większość osób poszkodowanych otrzymuje profesjonalną opiekę medyczną ze strony National Health Service. Tak czy inaczej nawet w najlepszej organizacji od czasu do czasu zdarzają się nieprawidłowości i niedopatrzenia. Jeżeli dotknęły Ciebie i były wynikiem medycznej pomyłki, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.