Brytyjskie prawo cywilne stanowi zbiór przepisów dotyczących prywatnych spraw obywateli, jednak nie związanych z przestępczością. Jest to rodzaj prawa stawiający podstawy do zawiązywania umów, a także prowadzenia szerokiego spektrum spółek. Znajduje rozwinięcie w kodeksie handlowym, a także dziedzinach prawa związanych z obrotem gospodarczym.

Prawo cywilne

Chris Germaine 03/14/2018 - 09:50

Skuteczne odzyskiwanie długów w UK

Jest takie powiedzenie w Wielkiej Brytanii “never a lender nor a borrower be” które najprościej mówiąc głosi, że najlepiej pożyczek ani nie dawać, ani ich nie brać. Gdyby każdy trzymał się tej zasady nie byłoby problemów z odzyskiwaniem długów, a taki artykuł nigdy by nie powstał. Niestety rzeczywistość jest zgoła inna. Sposób na odzyskanie długu zależy w dużej mierze od tego kto jest dłużnikiem oraz kwoty pożyczki. Istnieją różnego rodzaju długi, zaczynając od tych najdrobniejszych, gdy domagamy sie zwrotu pieniędzy za nieudane zakupy, kończąc na tych wynikających z dużych, komercyjnych, wielomilionowych kontraktów.
OptimalSolicitors 03/14/2018 - 09:42

Co powoduje źle sporządzony testament lub jego brak

Nic pewniejszego od śmierci: nic bardziej niepewnego od jej godziny. Bez wątpienia jedyną rzeczą wspólną dla wszystkich ludzi jest to, że pewnego dnia nastąpi koniec. Nikt nie chce jej przedwcześnie rozważać i zapewne dlatego ponad 60% rezydentów w UK nie ma sporządzonego testamentu.

Testament umożliwia także zastosowanie szczególnych rozwiązań w razie śmierci. Jeżeli chcieliby Państwo przekazać swój zegarek kieszonkowy ulubionemu siostrzeńcowi, a psa powierzyć zaufanemu sąsiadowi, można umieścić odpowiednie zapisy w testamencie. Testator może też wskazać czy chciałby być pochowany czy skremowany oraz gdzie jego szczątki powinny spocząć. Wszystkie te personalne życzenia, dopóki nie zostaną wyraźnie określone w testamencie, mogą nie zostać usłyszane, a w razie braku testamentu, mogą nawet nie zostać rozważone.
Sarah Gledhill 03/13/2018 - 15:07

Intercyza (Prenuptial Agreement)

W ostatnich czasach można zauważyć dużą zmianę w podejściu par do wspólnych finansów. Biorąc pod uwagę fakt, że 45 % małżeństw kończy się rozwodem, majątkowe umowy przedmałżeńskie cieszą się rosnącą popularnością.

Prenuptial Agreement (Intercyza, umowa przedmałżeńska), popularnie nazywane pre-nup, to pisemne umowy tworzone przed małżeństwem, które mają na celu uregulowanie wzajemnych zobowiązań finansowych przyszłych małżonków razie rozwodu lub separacji.

Zgodnie z prawem w momencie zawarcia małżestwa cały nasz majątek trafia na wspólny stół i zostaje objęty wspólnością majątkową, za wyjątkiem szczególnych części majątku objętych wyłączeniem ze wspólności. Podstawową funkcją umów przedmałżeńskim jest najczęściej ograniczenie wzajemnych roszczeń związanych ze wspólnym majątkiem małżeńskim.
OptimalSolicitors 02/21/2018 - 09:27

Brytyjskie obywatelstwo - odmowy przyznania wiz oraz odwołania

Pan Khan, a raczej jego siostra miała problem z uzyskaniem wizy do Wielkiej Brytanii. Złożyła wniosek za pośrednictwem Internetu, ale został odrzucony z powodu braku wystarczających dowodów. W tej sytuacji pan Khan zwrócił się o pomoc do Kurshidy Begum, adwokat ds. imigracji pracującej w Optimal Solicitors.

Początkowo pan Khan rozważał odwołanie się od decyzji wydanej przez Entry Clearance Officer, jednak Kurshida go od tego odwiodła, argumentując, że skuteczniejszym rozwiązaniem jest ponowne złożenie wniosku. Nie będziemy ukrywać, że pan Khan się mocno zdziwił na ten pomysł i nie był w stanie zrozumieć, dlaczego lepiej jeszcze raz sporządzić podanie aniżeli odwoływać się od negatywnej decyzji.