Strona z artykułami traktującymi o poważnym uszczerbku na zdrowiu

Poważny uszczerbek na zdrowiu

Imran Salim 09/27/2018 - 13:04

Wypadek w gospodarstwie rolnym – przyglądamy się jednej z naszych spraw

Wypadki w pracy zdarzają się codziennie. Sprawiają one, iż nasze życie wywraca się do góry nogami. W takich sytuacjach warto zawalczyć o swoje starając się uzyskać jak największą rekompensatę. Co robić, gdy pracodawca nie chce przyznać się do winy i odrzuca wszystkie argumenty? W artykule poniżej znajdzie przykład jednej z naszych spraw dotyczącej wypadku w pracy. Sprawdźcie jak poradziliśmy sobie z tym roszczeniem i co zapewniliśmy naszemu klientowi.
Samira Choudhry 03/14/2018 - 09:58

Uprawnienie do dodatkowych roszczeń obok roszczenia za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie obejmujące roszczenie za uszczerbek na zdrowiu może składać się z dwóch oddzielnych roszczeń "general damages" oraz "special damages". General damages odnoszą się do kwoty uzyskiwanej z tytułu bólu, cierpienia oraz utraty komfortu z życia wynikającego z krzywdy psychicznej oraz fizycznej spowodowanej wypadkiem. Z uwagi na to, że zarówno każdy wypadek jak i poszkodowany jest inny, zadośćuczynienia nie da się wycenić precyzyjnie. Każdorazowo kwoty te są wynikiem negocjacji ze zobowiązanym do odszkodowania podmiotem lub wynikają z decyzji sędziego. Ostateczną kwotę ustala się na podstawie okoliczności poszczególnej sprawy bardziej kierując się intuicją niż obiektywnymi miernikami.
OptimalSolicitors 02/21/2018 - 11:28

Mediacje w roszczeniach o szkody osobowe

Wielu ludzi sądzi, że roszczenia można rozstrzygnąć wyłącznie za pośrednictwem reprezentantów prawnych lub w trakcie procesu przez sędziego. Jeśli sprawa rzeczywiście wejdzie na wokandę, może się zakończyć nawet kilka lat po zdarzeniu, co jest oczywiście stresujące i niezbyt wygodne dla obu stron. Mimo że osiągnięcie porozumienia pomiędzy ich reprezentantami prawnymi często jest trudne, to wytoczenie procesu powinno być ostatecznością.