Akcjonariusz to właściciel akcji wyemitowanych przez spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną, który dzięki nabyciu akcji staje się współwłaścicielem firmy.

akcjonariusze

Tamara Adams 11/12/2018 - 13:02

Jaka jest różnica pomiędzy akcjami zwykłymi a aktywami alfabetycznymi?

Istnieje wiele nazw typów akcji, które jednocześnie odsyłają do ich najbardziej charakterystycznych cech. Może stanowić to poważny kłopot dla biznesów, które chcą znaleźć aktywa bardziej korzystne dla ich działalności.

Posiadanie akcji firmy wydaje się być dobry i ciekawym pomysłem na stosunkowo łatwy zysk. Wypłacane dywidendy, głos w zebraniach, a także inne przywileje sprawiają, iż akcjonariusze mają duży i realny wpływ na funkcjonowanie całej firmy.