Finansowanie w ramach pomocy prawnej może mieć zastosowanie tylko w sprawach dotyczących ustaleń o dzieciach, m.in. zarządzenia dotyczące opieki nad dziećmi i postępowania w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej dla ofiar przemocy domowej.

 

 

Pomoc prawna w ramach nakazu związanego z dzieckiem

OptimalSolicitors 02/03/2020 - 12:21

Ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem

Gdy rozstajesz się ze swoim partnerem, jest do omówienia dużo spraw dotyczących opieki na dzieckiem, między innymi sprawy takie jak miejsce zamieszkania dziecka czy ilość czasu, którą dziecko będzie spędzało z każdą ze stron.