Jakie jest prawo kryminalne w Wielkiej Brytanii. Te i inne informacje związane z tym tematem znajdą Pastwo na tej stronie.

Prawo kryminalne

Chris Germaine 11/27/2018 - 12:47

Kiedy dochodzi do niesłusznego zatrzymania?

2015 rok był ostatnim, w którym prowadzono oficjalne statystyki dotyczące aresztowań. Niestety zaniechanie tego sprawiło, iż przez niemal ostatnie trzy lata nie otrzymujemy żadnych danych. Niemniej jednak jak wynika z tych ostatnich dostępnych dokumentów w 2015 roku doszło do 896 209 aresztowań na terenie Anglii i Walii.