Podział majątku w razie rozwodu stanowi jednym z bardziej emocjonalnych aspektów, dotykając problemów związanych z rozdzieleniem majątku rozwodzących się małżonków. Często pierwsze pytanie nasuwające się po podjęciu decyzji o rozwodzie jest, jak dzielimy pieniądze?

Niektóre pary same osiągają porozumienie, inne zwracają się do Sądu z prośbą o pomoc w podziale majątku. Oczywiście to nie odnosi się tylko do pieniędzy, w skład majątku małżeńskiego mogą wchodzić także domy, oszczędności, samochody, biżuteria.

Powszechnym, ale mylnym, przekonaniem jest to, że Sąd przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę tylko to, ile każdy z małżonków wniósł do majątku. W grę wchodzi szereg innych czynników wszystkie ujęte w “Matrimonial Causes Act 1973 (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/18)”. Pierwszym krokiem dla Sądu jest zsumowanie całego majątku. W odróżnieniu od wielu innych systemów prawnych, Sądy w Wielkiej Brytanii nie biorą pod uwagę tego, kto ile zarabiał i czy majątek został nabyty przed, czy w trakcie trwania małżeństwa. Przyjrzymy się wszystkim czynnikom po kolei, dlatego, że każdy z nich jest istotny z punktu widzenia pytania o to, jak podzielić majątek.

 

Dzieci

Najważniejsze pozostaje dobro dzieci poniżej 18 roku życia. Oznacza to, że mimo rozwodu, dziecko potrzebuje miejsca i środków do życia. Sądy zawsze stawiają to na pierwszym miejscu. Sąd będzie chciał upewnić się, że osoba, której powierzono opiekę nad dziećmi ma gdzie z dziećmi żyć I za co je utrzymać, niezależnie od tego do kogo należy dom w momencie rozwodu. Sąd może przykładowo zasądzić, żeby jeden z rodziców zapłacił drugiemu określoną kwotę na zakup domu lub przekazał mu własność nieruchomości.

 

Dochód, zdolność zarobkowa, własność oraz inne zasoby finansowe

Powyższe czynniki mogą prowadzić do różnych wniosków. Dochód to prosty czynnik, w którym chodzi o to, by zsumować wszystkie źródła dochodu danej osoby. Osoby z wysokim dochodem mogą zostać zobowiązane do uiszczania okresowych opłat dla drugiego małżonka, który zarabia mniej, w związku z czym nie będzie mógł sobie poradzić sam.

Rozważając zdolność zarobkową, należy wziąć pod uwagę zdolność i potencjał zarobkowy na przyszłość. Przykładowo, osoba 20-letnia jest na progu swojego życia zawodowego, w związku z czym jej potencjał zarobkowy jest wysoki. Co innego osoba 50-letnia, której perspektywy są prawdopodobnie mniejsze. Sąd weźmie to pod uwagę. Własność może obejmować domy, samochody, biżuterie, obrazy – innymi słowy wiele rzeczy. Sąd przy podziale będzie brał pod uwagę to, że pewne rzeczy są bardziej związane z jednym z małżonków np. spadek rodzinny mający wartość osobistą dla dziedziczącego. Nie zmienia to faktu, że te rzeczy wciąż mogą zostać przysądzone drugiemu z małżonków przy podziale majątku. Inne zasoby finansowe obejmują całą resztę własności takich jak np. akcje i udziały. Innym zasobem, często pomijanym, jest fundusz emerytalny. Sąd przy podziale majątku nie kieruje się żadnymi ograniczeniami. Może nakazać podzielenie się emeryturą, szczególności w sytuacji, gdy były małżonek może mieć problem z nabyciem świadczenia.

 

Finansowe potrzeby i zobowiązania każdej ze stron

Sąd postara się upewnić, że wszystkie potrzeby oraz zobowiązania każdej ze stron mogą zostać spełnione po podziale majątku. Przykładowo, rodzic, któremu powierzono opiekę nad dzieckiem, jest zobowiązany zapewnić latorośli dom i środki do życia. Oznacza to, że drugi z rodziców może zostać zobowiązany, aby mu w tym pomóc. Alternatywnie, Sąd może np. obciążyć drugiego z rodziców płaceniem raty kredytu za dom.

 

Standard życia stron przed rozpadem małżeństwa

Sąd będzie się starał zachować dla obydwu stron taki sam standard życia jak przed rozpadem małżeństwa. Należy pamiętać, że to może być trudne, szczególnie gdy małżonkowie żyli dość rozrzutnie. Każdy musi się także pogodzić z tym, że po rozpadzie małżeństwa należy spodziewać się spadku poziomu życia – rozwód oznacza oddzielne życie i konieczność utrzymania dwóch domów.

 

Wiek i czas trwania małżeństwa

Wiek z reguły nie jest istotnym czynnikiem, ale może pomóc podjąć Sądowi decyzję, szczególnie w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje duża różnica wieku. Czas trwania małżeństwa może być istotnym czynnikiem przy decydowaniu o majątku. Para, która była razem przez 30 lat, najprawdopodobniej jest mocno związana ze sobą finansowo w odróżnieniu od pary, która była ze sobą tylko przez rok. W pierwszym przypadku Sąd może napotkać problemy przy rozdzielaniu majątku, w drugim nie powinno to stanowić większego problemu.

 

Fizyczne i psychiczne ułomności jednej ze stron

Sąd będzie brał pod uwagę niepełnosprawności każdej ze stron. Niepełnosprawność może mieć wpływ na dochód, zdolność zarobkową i przyszłe potrzeby finansowe. Sąd musi się upewnić, że niepełnosprawny partner nie zostanie bez środków do życia po rozpadzie małżeństwa.

 

Wkład każdej ze stron w małżeństwo

Jest to dość kontrowersyjny temat. Wiele osób mylnie uważa, że wkład w małżeństwo może być tylko finansowy. Nie jest to prawdą. Wyznacznikiem jest sprawa White v White, Sąd podjął decyzję, zgodnie z którą za wkład małżonka należy także uznać wkład w dobro rodziny (np. opieka nad dziećmi, zajmowanie się domem itp.). Wkład niematerialny został uznany za tak samo istotny, jak ten finansowy. Była to przełomowa decyzja Sądu, która chroni osoby które, często dla rodziny, rezygnowały z pracy zawodowej, w czasie gdy drugi z małżonków zarabiał na dom.

 

Postępowanie każdego z małżonków

Żeby zachowanie małżonka miało wpływ na podział majątku, musi być na tyle poważne, że Sąd nie będzie mógł przejść obok niego obojętnie. Jeżeli więc ktoś będzie próbował podnosić, że współmałżonek nie sprzątał po sobie i nigdy nie pozmywał naczyń, nie będzie miało to wpływu na decyzję Sądu. Nawet zdrada nie jest zachowaniem, które mogłoby zaważyć na decyzji co do podziału majątku. Jedynie naprawdę poważne, karygodne zachowania będą brane pod uwagę takie jak: porwanie dziecka, usiłowanie małżeństwa. Niestety, Sąd decydując, w jaki sposób rozdzielić majątek, nie będzie chciał wysłuchać naszych żali co do tego, że poślubiliśmy leniwą i nieprzyjemną osobę.

 

Dochody i korzyści stracone z powodu rozwodu

Czynnik, który można znowu odnieść do przykładu z emeryturą. Jeżeli jeden z małżonków ma emeryturę a drugi nie, w razie rozwodu drugi z małżonków utraci źródło dochodu. Sąd może zadecydować, że małżonek powinien się dzielić emeryturą lub zapłacić jednorazową sumę partnerowi w ramach rekompensaty. Innymi przykładami utraconych korzyści to np. ubezpieczenie medyczne lub ubezpieczenie na życie.

Wszystkie powyższe czynniki będą brane pod uwagę przez Sąd w sprawie o podział majątku. Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i Sąd swoją decyzję będzie opierał na indywidualnej sytuacji. Na koniec dnia Sądowi zależy na jednym – żeby każda ze stron była w stanie rozpocząć nowe życie. Jeżeli zastanawiają się Państwo nad rozwodem i przewidują problemy z podziałem majątku, warto skontaktować się z prawnikiem celem uzyskania porady.