Jakie jest prawo kryminalne w Wielkiej Brytanii. Prawo karne dzieli się na materialne, czyli czyny zabronione i zasady postępowania oraz kary. Część procesowa definiuje przepisy prawne, dotyczące sposobu postępowania w przypadku dokonania czynu zabronionego, a wykonawcze sposób wymierzania kary w przypadku czynu zabronionego.

Prawo kryminalne

Azhar Hussain 03/26/2020 - 14:03

Prowadzenie pod wpływem alkoholu

Artykuł zawiera ważne informacje na temat następstw prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu (także informacje o powiązanych przestępstwach). Chętnie pomożemy Ci, jeśli szukasz pomocy związanej z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. Przedstawimy Ci ewentualne konsekwencje (np. odebranie prawa jazdy).
Chris Germaine 11/27/2018 - 12:47

Kiedy dochodzi do niesłusznego zatrzymania?

Niesłuszne lub bezprawne zatrzymanie czy aresztowanie wynika po części z wysokiej liczby 896 209 ogólnych aresztowań, których statystyki po raz ostatni opublikowano w 2015 roku. Dowiedz się jak można się bronić w przypadku takiej sytuacji.

Niesłusznie aresztowania, bo o nich tutaj mowa stają się początkiem lawiny problemów, gdyż na kolejnym etapie sprawa trafia do sądu, a tam również może dojść do pomyłki – ostatecznie skazana zostaje niewłaściwa osoba.