Najnowsze artykuły

Rocco Limongelli 03/12/2021 - 09:03

Ochrona Danych w 2021

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) zostało ogłoszone w dniu 14 kwietnia 2016 i weszło w życie na terytorium calej Unii Europejskiej w dniu 25 maja 2018.

Rocco Limongelli 02/26/2021 - 13:48

Klauzule umów handlowych: stopy procentowe za opóźnienia w płatnościach

Zawierając umowę z dostawcą (B2B), zawsze musisz określić stopę procentową, którą zapłacisz za opóźnienia w płatnościach.

Grzegorz Szalas 11/24/2020 - 12:06

Czy odwołanie jest konieczne w przypadku redukcji etatów?

Istnieją wytyczne ACAS odnośnie redukcji etatów, które mówią, że zaoferowanie odwołania jest dobrą praktyką, ale — w przeciwieństwie do kodeksu praktyk ACAS, nie mają one żadnego prawnego znaczenia.

Rodzina

Imigracja