Najnowsze artykuły

Chris Germaine 11/27/2018 - 12:47

Kiedy dochodzi do niesłusznego zatrzymania?

2015 rok był ostatnim, w którym prowadzono oficjalne statystyki dotyczące aresztowań. Niestety zaniechanie tego sprawiło, iż przez niemal ostatnie trzy lata nie otrzymujemy żadnych danych. Niemniej jednak jak wynika z tych ostatnich dostępnych dokumentów w 2015 roku doszło do 896 209 aresztowań na terenie Anglii i Walii.

Tamara Adams 11/12/2018 - 13:02

Jaka jest różnica pomiędzy akcjami zwykłymi a aktywami alfabetycznymi?

Posiadanie akcji firmy wydaje się być dobry i ciekawym pomysłem na stosunkowo łatwy zysk. Wypłacane dywidendy, głos w zebraniach, a także inne przywileje sprawiają, iż akcjonariusze mają duży i realny wpływ na funkcjonowanie całej firmy.

Azhar Hussain 10/31/2018 - 15:40

Świętowanie Osiągnięć LGBT – Optimal Solicitors

Firma Optimal Solicitors docenia wybitne postępy i osiągnięcia społeczności LGBT. Jesteśmy tu, aby wspierać LGBT, gdyby potrzebowali pomocy prawnej.

Rodzina

Imigracja