Obowiązkiem pracodawcy jest zapobieganie wypadkom przy wykonywaniu czynności im powierzonych na terenie miejsca pracy. W tym celu musi on przestrzegać przepisy bhp oraz przeprowadzać niezbędne badania i treningi.

 

 

Wypadki w pracy

Imran Salim 03/13/2018 - 14:52

Odpowiedzialność osoby władającej nieruchomością

Odpowiedzialność osoby władającej nieruchomością Dość często wypadki zdarzają się na nieruchomościach będących własnością kogoś innego. Takie zdarzenia często prowadzą do powstania roszczenia wobec osób władających nieruchomością czyli tzw. "occupiers' liability claim" W takich przypadkach zastosowanie znajdzie ustawa Occupiers Liability Act 1957r. tj. ustawa o odpowiedzialności osób władających nieruchomościami z roku 1957.
OptimalSolicitors 02/21/2018 - 11:32

Zmienna wysokość odszkodowania

Większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli doznają urazu z winny innej osoby, mogą żądać odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Kilka lat temu ten proces nie przyciągnął uwagi, lecz zniesienie pomocy prawnej i wprowadzenie systemu „no win, no fee” otworzyło nowy, mniej restrykcyjny rynek.
OptimalSolicitors 06/08/2016 - 12:13

Jak wygląda komisja lekarska i o czym należy pamiętać podczas wizyty

Jako osoba poszkodowana z nieswojej winy, masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie za doznane obrażenia fizyczne i psychiczne. Niezwykle istotnym elementem postępowania odszkodowawczego jest stawienie się na komisji lekarskiej. Sprawdź, jak ona przebiega, dzięki czemu przygotujesz się do niej w odpowiedni sposób.
OptimalSolicitors 06/08/2016 - 12:09

Choroby azbestozależne a odszkodowanie

Azbest to bardzo szkodliwy dla zdrowia materiał, którego używanie w budownictwie jest zabronione od 1999 roku. Mimo tego istnieje wiele miejsc, gdzie ciągle jeszcze ma się styczność z azbestem. Jeżeli pracujesz lub pracowałeś w takim miejscu, przez co Twój stan zdrowia się pogorszył, możesz ubiegać się o odszkodowanie.
OptimalSolicitors 06/08/2016 - 11:58

Choroba Wibracyjna

Choroby cywilizacyjne dotykają coraz większą liczbę osób na świecie, powoli stając się jednym z głównych problemów współczesności. Często mają związek z pracą zawodową – np. choroba wibracyjna. Jeżeli cierpisz na nią z powodu warunków, w jakich pracujesz bądź pracowałeś, staraj się o odszkodowanie.